Arbikus fastigheter AB

Arbikus Fastigheter AB grundades 1998.
Företaget äger och förvaltar huvudsakligen mindre hyreshus i Katrineholm. Målsättningen då som nu är att kunna erbjuda lägenheter i attraktiva och efterfrågade lägen med boendekvalitet utöver det vanliga.

Vårt långsiktiga perspektiv på förvaltningen och vår medvetna satsning på kvalitativa fastigheter skall borga för en hög och bra boendekvalitet.
Vi finns lokalt på orten vilket vi också anser vara en nödvändighet för att lyckas med våra visioner.

År 2009 grundades Lövåsen Fastigheter AB.
Företaget är ett helägt dotterbolag till Arbikus Fastigheter AB. Syftet med grundandet var att placera den expansion som kom att falla inom industrisegmentet i ett separat bolag.
I dag ägs tre fastigheter av Lövåsen Fastigheter AB och mer om dessa går att läsa under "Våra Fastigheter"