Arbikus fastigheter AB

Arbikus Fastigheter AB grundades 1998.
Företaget äger och förvaltar huvudsakligen mindre hyreshus i Katrineholm. Målsättningen då som nu är att kunna erbjuda lägenheter i attraktiva och efterfrågade lägen med bra helhetsstandard.

Vårt långsiktiga perspektiv på förvaltningen och vår medvetna satsning på kvalitativa fastigheter skall borga för en hög och bra boendekvalitet.

År 2009 grundades Lövåsen Fastigheter AB.
Företaget är ett helägt dotterbolag till Arbikus Fastigheter AB och inrymmer fastigheter av industrikaraktär.
I dag återfinns tre fastigheter i Lövåsen Fastigheter AB och mer om dessa går att läsa under "Våra Fastigheter"